В тени скал прохладно

В тени скал в пустыне

И хорошо.